S’informa que al portal web de l’ICAIB s’ha obert un espai propi (https://www.icaib.org/ucrania/) on es van publicant les diferents instruccions, normativa, guies i tota mena d’informació d’interès dirigida tant a les persones desplaçades d’Ucraïna, com als professionals de l’advocacia i als ciutadans que puguin estar interessats a oferir suport a aquestes persones.

En aquest espai web s’aniran publicant les diferents comunicacions, normes i iniciatives que els diversos organismes i entitats duen a terme i té per objecte tractar de concentrar/coordinar tota la informació que, d’una manera o altra, es relaciona amb els recursos i els programes de suport que es posen a l’abast de les persones refugiades d’Ucraïna.