Organitzada pel Consell General de l’Advocacia Espanyola, la trobada se celebrarà els dies 22 i 23 de novembre a Madrid i comptarà amb més de vuitanta ponents que analitzaran les novetats jurisprudencials i les qüestions més importants a les àrees de mercantil i concursal, processal, civil, penal, laboral i contenciós administratiu.

Així, entre els temes que se sotmetran a reflexió figuren els nous expedients de regulació temporal d’ocupació; els delictes tributaris; el dret d’estrangeria; la llei de suport a persones amb discapacitat; les novetats de la reforma laboral en contractes i subcontractes; els convenis col·lectius; la contractació pública; les darreres reformes legislatives (les de la llei concursal, els delictes contra la llibertat sexual, el dret a l’habitatge o la reforma laboral); l’efectivitat de la clàusula rebus sic stantibus; els contractes fixos discontinus; la litigació climàtica; la implantació dels plans d’igualtat; els delictes urbanístics i mediambientals; els delictes contra la salut pública; la responsabilitat patrimonial; els delictes tributaris; o les noves realitats en dret de família.

Tota la informació es pot consultar a: https://aula.abogacia.es/