L’ICAIB convoca la tercera edició del Premi Enriqueta Pascual per la Igualtat per tal de reconèixer públicament la tasca dels qui, des de la seva posició professional en la branca de les ciències jurídiques, o en estreta relació amb ella, ja siguin persones físiques o jurídiques, treballen per eradicar la discriminació per raó de sexe o gènere i per avançar cap a la igualtat plena, real i efectiva, entre dones i homes.

Qualsevol membre de l’ICAIB podrà proposar a aquelles persones o entitats que creguin mereixedores del premi, mitjançant la presentació, per escrit i de forma motivada, de la candidatura en qualsevol de les seus col·legials. El termini de presentació de les candidatures acaba el dia 4 de març de 2021.

Els paràmetres per a l’elecció es regiran pels objectius generals recollits en la normativa en matèria d’igualtat de dones i homes i lluita contra la discriminació i principalment, pels següents:

  • La lluita activa en la defensa de la igualtat i el desenvolupament de la tasca professional des de la perspectiva de gènere.
  • El tractament igualitari a dones i homes, en un context d’equilibri i en l’àmbit de les diferents activitats en el sector jurídic.
  • Els valors socials d’igualtat i diversitat, trencant la vinculació tradicional dels rols i els estereotips de gènere.
  • Les dificultats per dur a terme la tasca descrita a la candidatura en l’entorn on s’exerceixi l’activitat professional.
  • L’esforç i el temps emprats en la tasca descrita a la candidatura.
  • Els resultats obtinguts en l’exercici d’aquestes activitats.
Bases del III Premi per la Igualtat