Nueva Mutua Sanitaria convoca el III Premi Joves Advocats “Antonio Hernández-Gil” destinat a premiar l’excel·lència dels qui s’incorporen a l’advocacia i, en concret, dels que reuneixin els requisits següents: a) tenir el títol de grau o de llicenciatura en Dret i títol de Màster d’accés a l’advocacia a qualsevol universitat espanyola; b) tenir en totes dues titulacions una nota superior a 8,0 sobre 10; c) haver-se col·legiat a qualsevol Col·legi d’Advocats com a lletrat exercent amb posterioritat al 15 de setembre de 2022.

 

Les persones interessades a optar directament a aquests premis poden enviar la seva candidatura, abans del 14 d’octubre, fent ús del formulari habilitat a l’enllaç: https://www.nuevamutuasanitaria.es/formularios/premio-hernandez-gil/premio-hernandez-gil.php

 

Les bases es poden consultar a: https://nuevamutuasanitaria.es/wp-content/uploads/2023/06/Premio-AHG-Abogacia-2023-Bases.pdf