Adjuntam seguidament la Instrucció dictada pel Tribunal Superior de Justícia sobre recepció i enviament de documents per via telemàtica, a través de la plataforma LexNET.

Instrucció.