S’adjunten al final d’aquestes línies dues notes d’urgència, una de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consell General de l’Advocacia Espanyola i una altra, complementària d’aquesta i elaborada per l’advocat i professor de Dret Tributari, Jaime Aneiros Pereira, en les quals es realitzen precisions i avisos de transcendència en relació a la nova obligació d’informació a l’Agència Tributària, ja en vigor, imposada per la transposició de la DAC6 a l’ordenament jurídic espanyol.

Es recomana als col·legiats la lectura d’aquests documents, en els quals, possiblement, trobaran resposta a molts dels dubtes que plantegen, així com que estiguin molt atents als terminis de la declaració de determinades operacions.

Recordem, així mateix, que aquestes qüestions han de ser objecte d’anàlisi en la conferència en línia “La transposició de la DAC6 i els seus efectes en l’advocacia”, organitzada per l’ICAIB, que tindrà com a ponent a el senyor Aneiros i que es farà el pròxim 5 de maig , a les 18:30 hores.

DAC6 NOTA CGAE
DAC 6 Nota Sr. Aneiros