Per tal de facilitar als lletrats un accés més ràpid a qualsevol novetat que es pugui produir en relació amb les mesures d’interès professional que es van succeint com a conseqüència de l’incendi als jutjats de l’avinguda d’Isidor Macabich i de no saturar el correu dels col·legiats amb les nombroses circulars emeses per comunicar aquestes novetats, us informam que les comunicacions i la nova informació respecte a aquest tema es publicaran en el web de l’ICAIB (www.icaib.org).

Així mateix, a la pàgina web del TSJIB es mantindrà permanentment actualitzada la informació pertinent i d’interès referent a l’activitat judicial dels jutjats d’Eivissa. L’enllaç a la pàgina és: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Illes-Balears/.