S’informa als col·legiats que al portal web col·legial, concretament a https://www.icaib.org/abogados/servicios-icaib/nies/, es pot consultar la informació permanentment actualitzada sobre el nombre de NIES que es reben de Policia a la seu de l’ICAIB Palma, així com el nombre dels presentats per l’ICAIB a Prefectura, en atenció a la quantitat setmanal que s’assigna al Col·legi.

En aquest sentit, recordem que, per instruccions de la Prefectura Superior de Policia, el nombre de NIEs per representació del servei col·legial de tramitació d’aquests documents és limitat i correspon a la quantitat que cada setmana assigna la Policia a l’ICAIB.

Això no és obstacle perquè els col·legiats i els seus representats puguin tramitar aquests documents al Col·legi, però la resolució en Policia sobre els NIEs i la seva obtenció efectiva dependrà dels que setmanalment concedeixi la brigada d’Estrangeria a l’ICAIB.

Els recordem, així mateix, els horaris d’aquest servei:

  • A l’ICAIB Palma, l’horari és: a) amb poder notarial: de dilluns a dijous, de 10:30 a 13:30 hores. b) Amb apud acta: de dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 hores.
  • A la seu d’Eivissa l’horari és de 11:30 a 13:30 hores.