S’adjunta al final d’aquestes línies el document actualitzat d’informació bàsica sobre l’Oficina d’Estrangeria, així com els nous enllaços al portal d’immigració, que són els següents:

Pàgina d’inici:

https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/vivir-en-espana

Tipus dautorització: l’usuari ha d’optar entre alguna de les opcions perquè el sistema discrimini la informació (si ja compta amb autorització, si no compta amb autorització o si és familiar de ciutadà UE).

https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/tipos-de-autorizacion

Llistat complet de fulls informatius de les diferents autoritzacions:

https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/listado-completo

Accés a les instruccions:

https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/instrucciones

Models oficials de sol·licitud:

https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/informacion-util/modelos-de-sol·licitud

Accés a tràmits que es poden fer per Internet:

https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/informacion-util/tramites

Entre aquests tràmits figuren la cita prèvia per a la presentació de sol·licituds; la descàrrega i el pagament telemàtic de taxes d’autoritzacions d’estrangeria; la consulta sobre l’estat de l’autorització; la presentació electrònica de sol·licituds d’estada, residència, residència i feina i de la targeta de familiar de ciutadà de la UE; i la presentació electrònica de renovacions i de sol·licituds de residència de llarga durada.

 

Informació bàsica Oficina