S’informa els col·legiats que des del Consell General de l’Advocacia Espanyola s’ha comunicat a l’ICAIB que el dia 18 de març el Ministeri de Justícia abonarà els assumptes pendents del torn d’ofici corresponents als mesos de novembre i desembre de 2021 i gener de 2022.
Per aquest motiu, aquesta setmana el servei de confirming que ofereix l’ICAIB prioritzarà les peticions de bestreta relatives al mes de febrer.