Informam els col·legiats que l’ICAIB ha decidit no renovar el conveni que tenia subscrit amb la base de dades de Tirant, atès que en l’actualitat el servei de biblioteca i documentació de l’ICAIB disposa d’una àmplia oferta de bases de dades jurídiques, d’accés gratuït per als col·legiats, com, entre d’altres, la d’Aranzadi, que contenen pràcticament la mateixa informació que la no renovada i concentren un nombre de consultes més elevat.