Es recorda als col·legiats exercents i inscrits que tota la informació relativa a la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil contractada per l’ICAIB es pot consultar al portal web col·legial www.icaib.org (Serveis-Serveis amb certificat digital-Assegurança de responsabilitat civil) i que per accedir a aquesta informació és imprescindible el carnet col·legial.