Donat l’interès que pot tenir per a la professió, adjuntam tot seguit l’informe que ha elaborat la Comissió Jurídica del Conill General de l’Advocacia Espanyola sobre l’intrusisme.

Es tracta d’una anàlisi exhaustiva d’aquest tema que té en compte tant les darreres reformes normatives com la jurisprudència més recent.

Informe sobre l'intrusisme

Informe sobre l'intrusisme QR