Adjuntam seguidament l’acord / informe de la Junta de Govern pel qual es concedeix l’empara sol·licitada per un lletrat de l’ICAIB, després de considerar la Junta, una vegada analitzades la petició d’empara i la documentació aportada, que “els fets plantejats pel lletrat, considerats en el seu conjunt, constitueixen una injusta pertorbació del seu dret a exercir amb llibertat i independència la defensa efectiva del seu patrocinat, així com un menyscabament patent de la seva dignitat i, per extensió, de la de tota la professió”.

Informe d'empara