S’adjunta, pel seu interès, especialment en l’àmbit tributari,  l’informe remès pel Fòrum Tècnic del Consell de Defensa del Contribuent-Institut d’Estudis Fiscals, resultat de la darrera sessió del fòrum relatiu als efectes temporals de les sentències.

 

PROGRAMA