La Junta de Govern de l’ICAIB, ha acordat en sessió celebrada en data 30 d’abril, exonerar els col·legiats del pagament de la quota del mes de maig, que s’uneix així a la mateixa decisió respecte de la d’abril. L’exoneració correspon a la quota col·legial, no a la prima de l’assegurança de responsabilitat civil que dóna cobertura als advocats exercents i inscrits.

Així mateix, es recorda que aquells col·legiats que acreditin trobar-se en una situació de necessitat econòmica i de vulnerabilitat especial com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19, poden acollir-se a l’ajuda social, el pressupost de la qual s’ha augmentat enguany fins als 70.000 euros.

Les persones poden dirigir la seva sol·licitud a l’adreça electrònica antonia.calafell@icaib.org