La Direcció General de Transformació Digital del Ministeri de Justícia ha informat que el servei de la plataforma LexNet es veurà interromput des de les 20.00 hores del 24 de febrer fins a les 21.00 hores del dia 25, com a conseqüència de tasques tècniques de manteniment i optimització de la infraestructura, amb l’objectiu de millorar-ne el rendiment.

Es tracta de la segona interrupció programada aquest mes de febrer, atès que també va estar aturat des de les 20 hores del 17 de febrer fins a les 05:00 del dia 19. El justificant d’aquesta parada es pot obtenir al document adjunt.

Justificant aturada 17,18 i 19 febrer