Entre finals del mes de maig i principis de juliol de 2021, el Mnisteri de Justícia ha activat, en els partits judicials d’Inca, Eivissa, Manacor i Palma, ACCEDA-Justícia, un servei dissenyat pel ministeri per facilitar el professional que ho sol·liciti el seu accés online a la còpia de l’expedient judicial, sempre que el sol·licitant estigui personat en el procediment i disposi d’un certificat electrònic vàlid, com és el carnet col·legial amb certificat ACA.

Per emprar aquest servei, que s’implantarà progressivament a altres partits judicials i amb el qual es pretén minimitzar la necessitat de desplaçaments i agilitzar l’obtenció de documentació, serà el propi professional qui haurà de sol·licitar l’obtenció d’una còpia de l’expedient i el jutjat el que haurà de proveir-lo.

En el document adjunt seguidament, les persones interessades trobaran tota la informació sobre els objectius i el funcionament de la nova eina.

ACCEDA-JUSTÍCIA