Després de la intensificació, durant les darreres setmanes, de les reivindicacions de l’advocacia, el ministeri de Justícia ha mostrat la seva disposició a obrir una taula de treball per resoldre el pagament de la totalitat dels serveis prestats pel Torn d’ofici, tenguin o no el reconeixement com a justícia gratuïta.

De fet, el propi ministeri reconeix en un comunicat que l’objectiu concret d’aquesta taula seria “l’estudi de les reformes legislatives i reglamentàries necessàries per assegurar la justa retribució d’aquelles actuacions dels professionals designats d’ofici que garanteixen el dret de defensa i l’assistència de lletrat reconegut en l’article 24.2 de la Constitució però que no estan emparades pel règim de subvencions que preveu la Llei d’assistència jurídica gratuïta”.

Més informació