Recordem que les passes que cal seguir per justificar les designacions són:

– Des del lloc web de l’ICAIB accedir al SIGA + Cens + Fitxa col·legial + torn d’ofici + designacions.
– A la pantalla de les designacions es pot deixar en blanc la casella de l’any o bé posar l’any de les designacions i clicar l’opció “Buscar”.

Notes aclaridores:

– Els “EJG sin resolución” vol dir que estan pendents que la CAJG els resolgui.
– “Designación sin EJG favorable” significa que la CAJG no ha reconegut el benefici de justícia gratuïta.
–En cas que hi hagi alguna designació antiga en la qual posi “EJG sin resolución”, cal posar-se en contacte amb el departament del Torn d’Ofici de l’ICAIB del partit judicial corresponent.