En aquest espai els usuaris trobaran els justificants que emetin o bé el Ministeri de Justícia o bé RedAbogacía relatius a les incidències i faltes de disponibilitat o interrupció del servei que es produeixen tant a la plataforma LexNet del ministeri, comoa LexNET Abogacía.

Els justificants estaran també a l’abast dels usuaris tant dintre de l’aplicació Lexnet Abogacía com al lloc web: http://www.abogacia.es/tag/lexnet-justificantes/