S’informa que, gràcies a el suport tècnic de l’ICAIB, la Institució de Mediació de les Illes Balears (IMIB), compta ja amb la possibilitat de celebrar sessions de mediació per mitjans telemàtics, de forma segura i amb plenes garanties de confidencialitat.