La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat, en la sessió celebrada el 14 de maig de 2018, adherir-se a les reivindicacions i concentracions que diferents operadors jurídics han convocat per exigir millores i més mitjans en el servei públic de la Justícia, a la vegada que es ratifica en l’exigència al ministeri de Justícia d’una millora substancial del barem d’indemnitzacions per als professionals de l’advocacia d’ofici,

L’acord de la Junta insta, a més, als poders públic a augmentar la inversió “en un servei essencial en l’Estat de Dret”, així com a emprendre totes aquelles reformes que permetin la consecució dels objectius següents: un tracte digne als professionals del Torn d’Ofici; una justícia amb mitjans i independent; l’adopció de mesures que possibilitin la conciliació efectiva de la vida familiar, personal i professional de tots els agents que intervenen en l’administració de Justícia i la vinculació de la recaptació de les taxes judicials al sistema de justícia gratuïta.

Acord 14/05/2018