Amb l’objectiu d’avançar cap al paper zero a l’ICAIB, s’informa que, per acord de la Junta de Govern de l’ICAIB, a partir de l’any 2020 la revista “Missèr “passarà a editar-se en format digital.

No obstant això, es farà una edició limitada en paper que es distribuirà entre els col·legiats que, abans de 31 de desembre de 2019, enviïn un correu electrònic a comunicacio@icaib.org, amb indicació expressa de la seva voluntat de continuar rebent la revista en paper. En cas que la demanda superi el nombre de publicacions en paper, se seguirà l’ordre d’entrada de les sol·licituds.