L’Agencia Espanyola de Protecció de Dades adverteix en un comunicat sobre la pràctica de la presa de temperatura de les persones per determinar el seu accés o no als centres de treball i a un altre tipus d’establiments.

L’Agència no amaga la seva preocupació ja que, assegura, aquest tipus d’actuació, que “s’estan fent sense el criteri previ i necessari de les autoritats sanitàries”, suposa “una ingerència particularment intensa en els drets dels afectats, no només perquè el valor de la temperatura corporal és una dada de salut en si mateixa i perquè s’assumeix que una persona pateix o no una concreta malaltia, com és en aquests casos la infecció per coronavirus, sinó també perquè “una eventual denegació d’accés a un centre educatiu , laboral o comercial estaria desvetllant a tercers que la persona afectada té una temperatura per sobre d’allò que es consideri no rellevant i, sobretot, que pot haver estat contagiada pel virus “.

Més informació a: https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos