Entre els dies 1 i 14 de gener de 2016, els advocats de les Balears han fet un total de 986 comunicacions electròniques a través de la plataforma LexNET, comunicacions que s’han dut a terme a totes les jurisdiccions.

En concret, les dades de gestió de LexNET evidencien que els advocats i les advocades de les Illes han emprat aquesta plataforma per fer 597 notificacions, 56 demandes i 333 escrits. Així mateix, gairebé el 80 per cent del total de les comunicacions electròniques fetes per l’advocacia de les illes han estat acceptades, mentre que 162 documents (16,4%) figuraven com a pendents i 50 han estat rebutjades pel sistema per deficiències en la presentació .

D’altra banda, i davant els dubtes plantejats sobre l’obligatorietat o no d’utilitzar LexNET per rebre i / o enviar documents, escrits i altres actes de comunicació processal en la jurisdicció penal, s’informa que l’ICAIB té coneixement que diversos jutjats d’Instrucció estan notificant a través del sistema LexNET, de manera que el Col·legi aconsella als lletrats que prestin la màxima atenció a totes les seves comunicacions i notificacions a fi d’evitar qualsevol problema i / o incidències en la recepció i enviament de notificacions, etcètera.