S’informa que la Subdirecció General de Noves Tecnologies ha actualitzat la versió de LexNET, de manera que per evitar possibles errades en la plataforma, cal descarregar-se a darrera versió, que trobaran en aquest enllaç: https://lexnetjusticia.gob.es/preguntasfrecuentes/-/blogs/descarga-la-aplicacion-de-lexnet-escritorio