La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat concedir al senyor Gabriel Garcías Planas, advocat i expresident de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears (2017-2020), el premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica, en la seva novena edició.

El senyor Garcías ha resultat elegit entre les candidatures presentades a aquesta edició “per ser una referència clara del compromís amb els valors ètics i deontològics en l’exercici de l’advocacia; pel profund respecte que, al llarg d’una dilatada carrera professional, ha mostrat sempre en les seves relacions amb els companys, clients i altres operadors jurídics; així com per la seva ferma defensa de la independència i de la llibertat de l’advocat “.

Gabriel Garcías Planas (Palma 4 d’octubre de 1948), es va col·legiar a l’ICAIB l’any 1977, amb el número 822, i és membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears des de la fundació d’aquesta institució (1988) , que, a més, ha presidit entre els anys 2017 i 2020.

Doctor en Dret per la Universitat Central de Barcelona, amb excel·lent cum laude, el guardonat, conegut advocat penalista, ha estat professor de Dret Penal, primer a la Universitat de Barcelona (1970-1977) i després a la Universitat dels Illes de Balears (1977-2019).

És autor de nombres articles i publicacions, com, entre d’altres, “El delito urbanístico (delitos relativos a la ordenación del territorio)” (Tirant lo Blanch, València 1997); “Nociones acerca de la agravante de disfraz en la jurisprudencia del Tribunal Supremo” (Estudios Penales y Criminológicos XXII. Universitat de Santiago de Compostela, 1999-2000); “El nuevo delito de tráfico de influencias” (Revista del Poder Judicial, núm. 29. Madrid 1993) y “Prevaricación de abogados y procuradores” (Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tom XLVII. Fascicle II. Maig- agost 1994).