La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat concedir a la senyora Victòria Ortega Benito, presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola, el primer premi Enriqueta Pascual per la Igualtat, creat enguany pel Col·legi per reconèixer públicament la tasca de les persones – físiques o jurídiques- que des de la seva posició professional en la branca de les ciències jurídiques, o en estreta relació amb elles, treballen per eradicar la discriminació per raó de sexe o gènere i per avançar cap a la igualtat plena, real i efectiva, entre dones i homes”.

Victòria Ortega, la primera dona en accedir al càrrec de presidenta d’Advocacia Espanyola, ha resultat elegida per unanimitat dels membres de la Junta, en reconeixement a la seva ferma implicació en la defensa de l’advocacia i en temes de caràcter social i mediambiental, per l’esforç que du a terme en favor de la perspectiva de gènere, destacant per la seva lluita contra la desigualtat, i pel seu compromís amb la defensa dels Drets Humans”. Així mateix, s’assenyala en l’acord de la Junta, “la seva contribució indubtable als canvis aconseguits en matèria d’igualtat des de la presidència d’Advocacia Espanyola i l’impuls de la Guia d’igualtat d’oportunitats i no discriminació per als col·legis d’advocats, ratifiquen el mereixement del premi “.

El guardó, creat a instàncies de la Comissió d’Igualtat, rep el nom de la senyora Enriqueta Pascual Gil, la primera dona que es va incorporar a l’ICAIB com a advocada exercent, l’any 1956.