Adjuntem al final d’aquestes línies la carta que, en compliment de l’acord de la Junta de Govern de l’ICAIB, ha remès el degà a la consellera de Salut, Patricia Gómez, per sol·licitar la ràpida inclusió, en els protocols de vacunació, dels advocats i les advocades que integren el servei de guàrdia i donen cobertura als serveis essencials d’assistència al detingut, atenció a les víctimes de violència de gènere, immigrants en situació irregular, així com als que formen part del servei d’orientació jurídica penitenciària.
En el seu escrit, que parteix del màxim respecte que mereixen les prioritats ja fixades, “ja que es tracta dels col·lectius més exposats al contagi o dels més vulnerables als pitjors efectes de les malalties provocades per la COVID-19”, el degà exposa la necessitat que les autoritats sanitàries considerin la inclusió dels lletrats i lletrades de guàrdia al calendari vacunal, en un nivell o grup que bé es podria “assimilar / equiparar” al de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, ja que, indica, “no s’ha d’oblidar que la defensa de les persones detingudes, de la població reclusa i de les víctimes de la violència de gènere constitueix un servei essencial del nostre Estat de Dret i que els més de 600 professionals que el presten a les illes , integrats en serveis de guàrdia les 24 hores dels 365 dies de l’any, registren un alt nivell d’interacció en primera línia i, en conseqüència, integren un col·lectiu exposat a virus en el desenvolupament de les funcions de defensa que tenen atribuïdes”.

Carta a la consellera de Salut