L’ICAIB començarà a distribuir, a totes les seus, guants i mascaretes entre els professionals de l’advocacia que hagin de cobrir els serveis essencials, elements de protecció destinats a garantir les mesures de protecció dels col·legiats en aquelles circumstàncies concretes en què no sigui possible dur a terme l’assistència per via telemàtica i es requereixi la seva presència física.

La distribució de mascaretes i guants, que en principi es durà a terme una vegada a la setmana, s’iniciarà quan arribi el material distribuït a través del Consell General de l’Advocacia Espanyola i que ha estat cedit pel ministeri de Justícia. Més endavant s’informarà de la forma i del dia de la distribució d’aquest material.