Atès el caràcter preferent que la Llei 3/2020 atorga a la celebració de judicis per videoconferència per a determinat tipus d’assumptes, i a fi de facilitar l’accés dels col·legiats al nou sistema, recordem que l’ICAIB ha habilitat, a la seu de la Rambla, dues sales o espais amb els mitjans tècnics necessaris.

El nou servei funciona amb reserva prèvia, que els col·legiats podran sol·licitar a la direcció andrea.torrens@icaib.org, condicionat a la disponibilitat de les sales. Per tal de garantir el compliment de les mesures de protecció, es recomana als lletrats que utilitzin el servei que vinguin proveïts de mascareta, guants i bolígraf propis.