La Junta de Govern de l’ICAIB manifesta el seu suport i se suma a la concentració reivindicativa convocada per una plataforma de 15 associacions de lletrats en defensa de diferents millores per a la professió i el torn d’ofici i que tindrà lloc el dia 27 d’abril, a les 12.00 hores, davant la seu del Congrés dels Diputats, a Madrid.

El suport de la Junta s’explica en la coincidència pràcticament total entre les reivindicacions que, nombroses vegades, han formulat l’ICAIB i l’advocacia institucional i les incloses en el manifest redactat per les quinze associacions.

Així, hi ha plena coincidència, entre unes altres demandes, en la necessitat, no només de remunerar dignament els advocats que presten els serveis d’assistència jurídica gratuïta, sinó també d’incloure en barem totes i cadascuna de les diferents actuacions lletrades que requereixi la designació per a la defensa dels justiciables, fins i tot en el cas que no obtinguin el benefici de la justícia gratuïta o que s’arxivi l’expedient.

L’ICAIB també comparteix la reivindicació que s’abonin les designacions per a la defensa de persones jurídiques; la petició que, a l’hora de valorar el dret a l’assistència jurídica gratuïta, es prengui com a referència el Salari Mínim Interprofessional en comptes de l’IPREM, cosa que permetria que més persones poguèssin accedir a aquest servei; i l’exigència de puntualitat als pagaments mensuals.

En la mateixa línia se situa també la reclamació formulada en reiterades ocasions pel Consell General de l’Advocacia per tal que es duguin a terme totes les mesures normatives que siguin necessàries per garantir el dret a la conciliació dels advocats i les advocades, així com per a que s’inclogui, a les lleis processals, com a causa de suspensió dels procediments i actes processals, la malaltia o accident dels professionals de l’advocacia.

Per tots aquests motius, i sempre que l’agenda professional i col·legial ho permeti, el degà i alguns membres de la Junta de Govern aniran a la concentració del dia 27 d’abril i/o a aquelles que, eventualment, poguessin convocar-se a les Illes.

Convocatoria ATOIB