L’ICAIB ha fet públic un comunicat en data 5 d’abril de 2018 en el que se suma a la sol·licitd feta per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia perquè el ministeri que dirigeix Rafael Catalá Polo cobreixi amb urgència el dèficit de plantilla que des fa diverses setmanes pateix el Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Palma i que ha dut al TSJIB a acordar la suspensió temporal del repartiment de guàrdies en aquest jutjat.

El degà Martín Aleñar considera que l’acord adoptat pel TSJIB és un clar exemple de la situació «gairebé desesperada” a la qual alguns jutjats i tribunals es veuen abocats per la falta de mitjans humans, tècnics i materials.

“Una situació especialment greu en una comunitat que, per desgràcia, en 2017 va tornar a liderar la taxa de dones víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones”, ha afegit el degà. Aquesta ràtiova ser a les Illes de 95,6, molt per sobre de la mitjana nacional, que va ser de 66,6.

Comunicat ICAIB