En compliment de les instruccions de la Direcció General per al Servei Públic de Justícia sobre seguretat laboral, des de Gerència de Justícia s’informa que, a fi de completar les diferents mesures de protecció que s’estan adoptant en els organismes judicials per preservar la salut dels treballadors de jutjats i tribunals, dels operadors jurídics i dels usuaris, tant els professionals, com els usuaris, hauran de dur el seu propi material de protecció (mascareta i guants), així com el seu propi bolígraf, per accedir als edificis judicials.

Gerència està completant la disposició als jutjats i tribunals de diferents mesures de protecció, com ara, i entre d’altres, l’establiment de cites prèvies en els casos en què l’assistència hagi de ser presencial; fixació d’aforaments en els espais públics; col·locació de mampares; abalisaments i senyalitzacions per mantenir la distància interpersonal de dos metres, etcètera.

Atès que l’ús de màscares és preceptiu, les oficines de l’ICAIB als jutjats disposaran de material de protecció per als casos d’urgència o d’oblit de l’material propi.