Ja està disponible la memòria que recull les principals activitats dutes a terme per l’ICAIB durant l’any 2018, un any que es va tancar amb un total de 4.073 persones col·legiades i en el decurs delquals es posaren en marxa nous serveis, com, entre d’altres, TurnoMedia, una nova eina que es posa a l’abast dels lletrats adscrits al Torn d’Ofici i dels ciutadans per oferir-los la possibilitat de solucionar, mitjançant la mediació, els problemes que puguin sorgir entre els beneficiaris de justícia gratuïta i els seus lletrats o entre els propis companys del TO.
En la memòria es destaca el gran treball dut a terme per les diferents comissions i seccions de l’ICAIB, així com la varietat i la qualitat de l’acció formativa, que es va concretar en l’organització de 70 activitats, en les que participaren 173 ponents i a les quals varen assistir més de 5.700 professionals

En el balanç positiu se situa també haver aconseguit un objectiu àmpliament perseguit: la recuperació dels serveis d’orientació jurídica gratuïta per a la població reclusa i per a les persones dependents, dos col·lectius necessitats d’especial protecció.

La memòria col·legial fa referència així mateix a l’extraordinari treball que duen a terme els companys del Torn d’ofici i de l’Assistència Lletrada al Detingut, un col·lectiu que només l’any passat va dur 49.000 assumptes i que, també en 2018, va protagonitzar concentracions de protesta pels “reiterats incompliments” dels compromisos de pagament adquirits pel ministeri de Justícia.

Durant la ressenya dels esdeveniments col·legials que va fer el degà en el decurs de la Junta General, Martín Aleñar destacà l’increment en l’ús per part dels col·legiats d’alguns serveis, es referí a l’activitat institucional desplegada per l’ICAIB el 2018 i agraí la feina que duen a terme els membres de les diferents comissions i seccions col·legials, així com els que fan possible el funcionament dels diferents programes pro bono en què participa l’ICAIB.

Memoria 2018