Des de l’oficina d’Estrangeria de Policia a Palma comuniquen que a partir del 23 de gener de 2023 als formularis EX15 de sol·licitud de NIE per a ciutadans comunitaris caldrà especificar amb més detall el motiu exacte de la sol·licitud, de manera que, exemplifiquen, si és per a la compravenda d’un habitatge, les dades i la direcció d’aquesta; si és per a contracte laboral, especificar l’empresa i si es treballarà a Mallorca; o si és una herència, dades sobre el lloc i la persona que deixa l’herència.

Així mateix, recorden que les sol·licituds que es presentin a aquesta oficina han de ser per fer tràmits a les Illes Balears, però no en altres llocs del país.