A fi de facilitar la defensa òptima de les persones migrants i de garantir que l’assistència lletrada a aquestes persones es pugui dur a terme en una entrevista prèvia individualitzada, reservada i amb l’ajuda d’un servei efectiu de traducció, el Consell General de l’Advocacia Espanyola, que ha instat la protecció del Defensor del Poble en aquest sentit, prega als lletrats del torn especialitzat en Estrangeria que notifiquin al col·legi corresponent, en aquest cas a través del correu turnodeoficio@icaib.org, qualsevol incidència amb la qual es trobin durant la prestació del servei.

Més informació