Per tal d’organitzar de manera òptima el servei de tramitació de Nies a l’ICAIB Palma i disposar de prou temps per poder dur a terme els múltiples tràmits administratius associats a aquest (com el pagament de taxes i la preparació dels documents per a la seva remissió a Policia els dilluns a primera hora, és a dir, en el dia i l’hora prèviament fixats per la Prefectura policial), s’informa que el nou horari per a la presentació, pels col·legiats, de les sol·licituds de Nie a l’ICAIB Palma serà de dilluns a dijous , de les 10:30 a les 13:30 hores. No obstant això, en els casos en què els lletrats necessitin realitzar la presentació apud acta amb el seu client en divendres, podran igualment personar-se a l’ICAIB de les 10.30 a les 13.30 hores.