En compliment de la nova cobertura aprovada a la Junta General de la Mutualitat celebrada el passat mes de juny, la Mutualitat ha posat en marxa un nou servei d’atenció familiar per defunció pel qual es poden rebre per anticipat les despeses de sepeli.

La nova cobertura permet que, en cas de defunció del mutualista, la família d’aquest es trobi permanentment atesa per professionals especialistes que es faran càrrec de totes les gestions i els tràmits associats a un sepeli.

Tota la informació sobre el nou servei, els requisits i la forma de sol·licitar-ho es pot consultar a l’enllaç web: https://www.mutualidadabogacia.com/anticipo-gastos-sepelio/