Per tal d’evitar o de minimitzar el desplaçament dels lletrats de menors a les seus dels jutjats de Menors quan només es tracti de fotocopiar els expedients i complimentar el tràmit d’al·legacions, s’informa que l’ICAIB presta el servei d’escanejat i d’enviament dels procediments al professional designat.

Amb aquesta finalitat, quan el lletrat rebi la resolució de trasllat per fer les còpies, podrà remetre-la a l’adreça electrònica escaner.fiscalia@icaib.org, de manera que serà personal de l’ICAIB qui, els dimarts i els dijous, anirà als jutjats de menors per donar curs a les sol·licituds.

L’expedient s’enviarà al lletrat per correu electrònic, a l’adreça que consti en el cens de lletrats de l’ICAIB

No obstant això, cal destacar que, en algunes ocasions, les menys, el jutjat s’estima més lliurar les fotocòpies directament al lletrat o lletrada.