La Fundación Mutualidad de la Abogacía convoca una nova edició dels seus premis a l’excel·lència, als quals poden accedir les persones llicenciades o graduades en Dret que estiguin cursant o hagin cursat als darrers cinc anys el Màster d’Accés a l’Advocacia i amb els que es pretén reconèixer l’esforç dels estudiants que hagin destacat pel seu rendiment acadèmic.

Els aspirants als premis, dotats amb 5.000, 3.000 i 2.000 euros corresponents, respectivament, al primer, segon i tercer premi, han de presentar un treball sobre qualsevol dels aspectes pràctics de l’exercici de l’advocacia, seguint els requisits i les condicions establerts a les bases.

El termini de presentació acaba el 10 de juliol del 2022. Més informació a: https://fundacionmutualidadabogacia.org/ayudas-becas-y-premios/premios-a-la-excelencia-catedra-fundacion-mutualidad-abogacia_2022/