Es comunica que s’ha publicat recentment la “Guía práctica de delitos de violencia de género y contra la libertad sexual”, escrita pel magistrat Vicente Magro Servet. Es tracta d’un document de caràcter molt pràctic en què, al llarg de 32 matèries i prop de 300 preguntes i respostes, es recullen els nous i més recents criteris jurisprudencials del Tribunal Suprem en ambdues matèries, així com les adaptacions necessàries introduïdes a la delinqüència sexual per la Llei Orgànica 4/2023, del 27 d’abril.

Les persones interessades poden obtener-ne més informació i reservar la compra de la guia a l’enllaç: https://tienda.wolterskluwer.es/p/guia-practica-de-delitos-de-violencia-de-genero-y-contra-la-libertad-sexual