La Junta de Govern ha acordat crear la secció col·legial de Dret de la Unió Europea. Els col·legiats que estiguin interessats a formar part d’aquesta nova secció, que coordinarà Miguel Cerdá Piedra, poden enviar un correu electrònic a secretaria@icaib.org. Més endavant, es convocarà a una reunió als inscrits.