Per si fos del seu interès, s’informa que a l’enllaç (https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevo-texto-refundido-de-ley-concursal-plazos-y-novedades-imprescindibles-para-los-profesionales-de-la-abogacia/), del portal web de l’Advocacia Espanyola es pot consultar un resum de les principals novetats que cal tenir en compte de les incloses en el Reial Decret Legislatiu 1/2020 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal.