S’informa que a partir del dia 28 de juny de 2022, les sol·licituds de NIE que tramitin els col·legiats a través de l’ICAIB Palma i que sol·liciten factura a nom de despatxos o societats, hauran d’aportar, a més de la documentació corresponent associada a la sol·licitud, el justificant de la transferència bancària.