Recordem que des de l’any 2012 (RD 1192/2012, de 3 d’agost), els advocats i les advocades i altres professionals liberals adscrits a una mutualitat professional alternativa al RETA poden ser beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.
No obstant això, per a formalitzar la incorporació al sistema i, posteriorment, obtenir la targeta sanitària corresponent, cal tramitar l’alta corresponent davant la Delegació territorial de la Seguretat Social, seguint els passos que s’especifiquen en aquest enllaç: http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/5d4ffc1e-8ef7-42ec-b7bb-e9d388107ad9/6-071_Castellano_10.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Una vegada que s’hagi reconegut a el sol·licitant la condició de persona assegurada o beneficiària, la persona interessada podrà sol·licitar la targeta sanitària individual al centre de salut que li correspongui.