S’adjunta al final d’aquestes línies l’oferta que l’empresa detectib, despatx de detectius privats, criminòlegs i criminalistes especialitzat en serveis d’investigació privada en les branques familiar, mercantil, laboral, fiscal i penal, realitza als col·legiats que estiguin interessats a contractar els seus serveis d’investigació i de peritatge.

Entre altres avantatges, el despatx, que compta amb centres d’atenció a client a tot Espanya i que du a terme investigacions privades en tot Europa, a més de a Cuba, República Dominicana, Colòmbia i el Marroc, ofereix als col·legiats de l’ICAIB un descompte del 15 per cent sobre les seves tarifes.

Més informació