El degà de l’ICAIB i representants de Banco Santander han signat un acord de col·laboració que permet als col·legiats accedir, en condicions molt avantatjoses, a l’oferta de productes i serveis que l’entitat bancària posa al seu abast.

Es tracta, a més, d’una oferta adaptada als col·lectius que formen part de la Justícia, atès que, a més d’oferir la possibilitat d’obtenir unes condicions especials en diversos productes financers, permet fer directament operacions de caràcter professional.

La informació sobre aquests productes i serveis es pot consultar a: https://www.bancosantander.es/particulares/colectivos-profesionales/justicia