S’informa que la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de les Illes Balears tramita un expedient per a la contractació, en funció de necessitats, d’un advocat en exercici per a la representació i defensa en judici de l’esmentat organisme, per a un període que aniria des la formalització del contracte fins al 31 de desembre de el 2019.
El termini per presentar les sol·licituds de participació romandrà obert fins al proper 25 d’abril de 2019 i s’haurà d’aportar la documentació requerida segons allò que s’especifica a l’apartat 10 del document de característiques administratives i especificacions tècniques, que s’adjunta.

Les sol·licituds i la documentació s’han d’enviar per correu electrònic a la següent adreça: contratacion.inss-baleares.dp@seg-social.es

Documento contratación